Elentreprenad i Västerås


På uppdrag av RO Gruppen Koncept AB utförs elinstallationer vid KFCs etablering vid ICA Maxi Erikslund i Västerås.

Uppdraget har inletts och slutförs under kvartal 2 2017.